Hellenistisk

Hellenistiska horoskopdiagram.

Horoskop, västerländskt, hellenistiskt, horoskopdiagram, 'I' -symbol med orden Holografiskt (Degro). Diagrammet finns i början av diagrammet med två prickar nedåt, de första prickarna pekar uppåt och den fjärde pricken pekar nedåt.